آشیانه

دانشگاه علمی و کاربردی واحد 41

آشیانه

دانشگاه علمی و کاربردی واحد 41

۷۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است



آنها که حال حرکت و کوشش ندارند،
حرف برای گفتن بسیار دارند و می گویند این بزرگان استثنا بودند !
اگر این بزرگان نیز چنین می اندیشیدند هرگز استثنایی نمی شدند...
برای نتوانستن همیشه توجیهاتی هست...
انسان های بزرگ برای توانستن انگیزه ایجاد می کنند
اما
آدم های تنبل بسوی مرگ پیش می روند...



(دکتر ابراهیم میثاق)




طبقه بندی: مطالب زیبا، مطالب پر محتوا، مطالب زیبا و پر محتوا، 
برچسب ها: قدرت ارداه، حرکت و کوشش، دکتر ابراهیم میثاق، بزرگان، اندیشه، مطالب زیبا، آدم های تنبل، 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۸:۰۳
حسین امیرحسینی



چه کسی می گوید اگر بدی و گرفتاری نبود زیبایی های زندگی دو چندان می شد؟!
اگر بدی نبود، خوبی ها و زیبایی ها به چه شکل قابل درک بود وقتی که همه چیز هم سطح و تکراری می شد؟!
چگونه خدا را در قلب کسانی می دیدی که نور را در اعماق تاریکی ها به دل ها هدیه می بخشند؟!
چگونه دست های خدا را به واسطه دستانی لمس می کردی که در گرفتاری ها و مشکلات می بخشند؟!
چگونه محبت و مهربانی خداوند را در چشمانی می دیدی که در آرزوی خوشبختی برای دیگران به آسمان دوخته شده اند؟!
چگونه لذت بخشش، گذشت و امید را در زندگی حس می کردی وقتی دلیلی برای آن نمی دیدی؟!
آری!
اگر اینها نبود، چگونه حضور خدا را در کنارت احساس می کردی وقتی که می بیند، راه می رود و می خندد؟!



(مهرداد حبیبی)



سحر دیدم درخت ارغوانی
کشیده سر به بام خسته جانی 
به گوش ارغوان، آهسته گفتم 
بهارت خوش که فکر دیگرانی 


(فریدون مشیری)


طبقه بندی: مطالب زیبا، مطالب پر محتوا، 
برچسب ها: اگر بدی نبود، مطالب زیبا، بدی و خوبی، خداوند مهربان، دست های خدا، حضور خدا، زیبایی های زندگی، 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۷:۳۰
حسین امیرحسینی


ترانه ای بخوان که هیچ کس نخوانده باشد

فکری بکن که هیچ کس در سر نپرورانده باشد

به جاده ای قدم گذار که هیچ کسی در آن گام ننهاده باشد

اشکی بریز که هیچ کس برای خدا نریخته باشد

صلح و آرامشی به افراد ببخش که هیچ کسی به آن نبخشیده باشد

از او طلب کن تا ترا که درهیچ کجا پذیرا نیستند بپذیرد

همه را با عشقی که هیچ کس تا به حال احساس نکرده

دوست بدار

وشجاعانه با قدرتی مهارناپذیر در نبرد زندگی مبارزه کن

«پارماهانسا یوگاناندا»

همه را با عشقی که هیچ کس تا به حال احساس نکرده دوست بدار

 منبع : http://nrahmani.blogfa.com

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۳:۱۶
حسین امیرحسینی

چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود؛
و چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود ...!

                                                              منبع : http://nrahmani.blogfa.com

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۳:۱۴
حسین امیرحسینی


بکوش تا گذر زندگیت

            سرگذشت درگذشت آرزوهایت نباشد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۳:۱۲
حسین امیرحسینی


پرسیدم چرا اینقدر عاشقی وبه دیگران محبت میکنی و عشق میورزی ،

گفت انسان تجلی گاه صفات خداست ،

پس صفات خدا را باید در خود متجلی کرد،

خدا هم محبت وهم عشق مطلق دارد

پس چرا محبت وعشق خدایی که در وجودمان هست از بندگان خدا دریغ کنیم

                                                        http://nrahmani.blogfa.com
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۲:۵۴
حسین امیرحسینی
هستند کسانی که با صـــدای بلند دعــــا میخوانند

 

ودستشان به ستـــاره ای نمی رسد
...
امــا کسانی هستند که بی دعـــــا با خــــدا دست می دهـــند

مـــن کسانی را می شــناسم که با صـــدای بلند دعــــا میخوانند امـــا دستشان به ستـــاره ای نمی رسد
امــا کسانی هستند که بی دعـــــا با خــــدا دست می دهـــند

                                                                منبع : http://nrahmani.blogfa.com

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۲:۴۵
حسین امیرحسینی


دستهایی که برای کسب حلال تلاش می کنند

معنای حقارت را نمی فهمند .

منبع : http://nrahmani.blogfa.com

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۲:۱۵
حسین امیرحسینی

لنگه های چوبی درب حیاطمان؛

گر چه کهنه اند و جیرجیر می کنند؛

ولی خوش به حالشان که لنگه ی هم اند ...

«مرحوم حسین پناهی» 


                                                          منبع : http://nrahmani.blogfa.com
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۲:۱۲
حسین امیرحسینی


گر نگهدار من آن است که من میدانم        شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد


 منبع : http://nrahmani.blogfa.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۰:۵۲
حسین امیرحسینی