آشیانه

دانشگاه علمی و کاربردی واحد 41

آشیانه

دانشگاه علمی و کاربردی واحد 41

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ترانه ای بخوان» ثبت شده است


ترانه ای بخوان که هیچ کس نخوانده باشد

فکری بکن که هیچ کس در سر نپرورانده باشد

به جاده ای قدم گذار که هیچ کسی در آن گام ننهاده باشد

اشکی بریز که هیچ کس برای خدا نریخته باشد

صلح و آرامشی به افراد ببخش که هیچ کسی به آن نبخشیده باشد

از او طلب کن تا ترا که درهیچ کجا پذیرا نیستند بپذیرد

همه را با عشقی که هیچ کس تا به حال احساس نکرده

دوست بدار

وشجاعانه با قدرتی مهارناپذیر در نبرد زندگی مبارزه کن

«پارماهانسا یوگاناندا»

همه را با عشقی که هیچ کس تا به حال احساس نکرده دوست بدار

 منبع : http://nrahmani.blogfa.com

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۳:۱۶
حسین امیرحسینی